Konkurs na esej dla młodych liderów o współpracy w regionie wyszechradzkim

Termin: 21.03.2017 - 31.03.2017
Organizator: Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture International, Visegrad Fund, Stowarzyszenie “Projekt Orient”, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kontakt: Dr Jakub Stępień, projektorient.esej@gmail.com

Celem konkursu jest zainspirowanie młodych liderów (m.in. studentów i dokto-rantów) w obszarze wyszehradzkim do aktywności na forum regionalnym i po-nadnarodowym. Tematy prac konkursowych musza nawiązywać do jednego z poniższych:

  • Przyszłość Unii Europejskiej, reformy i proces bratysławski
  • Bezpieczeństwo, a współpraca w regionie
  • Cyfrowy Wyszehrad / e-biznes i start-up’y
  • Bezpieczeństwo energetyczne i rozwój infrastruktury

Dodatkowo, pod koniec marca i na początku kwietnia tego roku odbędą się spotkania dyskusyjne związane z tematyką konkursu. Harmonogram spotkań i więcej informacji na stronie IBiDW UJ. Zapraszamy wszystkich zainteresowa-nych!

Nagrody:

I miejsce – m.in. nagroda finansowa 180 EUR,

II miejsce – m.in. nagroda finansowa 90 EUR

III miejsce – m.in. nagroda finansowa 50 EUR

oraz zaproszenia na konferencję Beyond Polish and Ahead of Hungarian Presi-dency of the Visegrad Group do Budapesztu (7-9.04.2017), wraz z możliwością publikacji pracy w ‘Biztpol Affairs’ – czasopiśmie wydawanym przez Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture http://www.orient.uj.edu.pl/wiadomosci/wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_1XS6kXIphSmV/20745011/135920964

Szczegółowe informacje o konkursie w formie PDF

Data opublikowania: 19.03.2017
Osoba publikująca: Patrycja Niedźwiedzka