Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TEORIA POLITYKI – nowe ogólnopolskie czasopismo teoretyków polityki

Uprzejmie informujemy, że ukazał się pierwszy numer ogólnopolskiego czasopisma teoretyków polityki TEORIA POLITYKI. Na numer składa się 13 artykułów w języku polskim i angielskim polskich i zagranicznych autorów.

Uprzejmie informujemy, że ukazał się pierwszy numer ogólnopolskiego czasopisma teoretyków polityki TEORIA POLITYKI. Na numer składa się 13 artykułów w języku polskim i angielskim polskich i zagranicznych autorów.

Czasopismo afiliowane jest przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec

Przew. Rady Naukowej: Mirosław Karwat

Sekretarz redakcji: Małgorzata Kułakowska

Redaktor prowadzący: Paweł Ścigaj

Zakład odpowiedzialny: Zakład Teorii Polityki i Państwa UJ

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: TEORIA POLITYKI

Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce i data wydania: Kraków 2017

Ilość stron: 242

Ilość arkuszy wydawniczych: 16

Numer ISBN/ISSN: 2543-7046, e-ISSN 2544-0845

 

Opis publikacji:

TEORIA POLITYKI jest ogólnopolskim czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniem teorii polityki i metodologii nauki o polityce. Zakres zainteresowań czasopisma obejmuje szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad polityką, prowadzoną według wszystkich paradygmatów nauk społecznych oraz podejść badawczych nauki o polityce. Podstawowym celem pisma jest rozwijanie polskiej refleksji teoretycznej nad polityką, integrowanie środowiska teoretyków polityki oraz włączanie polskiej refleksji nad polityką w obieg międzynarodowy. W tym celu czasopismo udostępnia swoje łamy najwybitniejszym polskim i zagranicznym teoretykom polityki.

TEORIA POLITYKI jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska politologicznego w Polsce. Czasopismo utworzyły następujące ośrodki zajmujące się refleksją teoretyczną: Katedra Teorii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie, Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Filozofii i Teorii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Teorii Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo jest współfinasowane przez wszystkie wymienione uniwersytety.

Spis treści

Cały numer dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: http://www.ejournals.eu/TP/