Sześć kół naukowych z WSMiP na Targach Kół Naukowych

W dniu 7 marca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się Targi Kół Naukowych UJ, na których promowało się prawie 40 kół naukowych, w tym sześć reprezentujących Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych, Koło Nauk Politycznych, Koło Naukowe Amerykanistyki, Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych, Dalekowschodnie Koło Naukowe oraz Association of International and Area Studies. Każde z Kół prezentowało swoją dotychczasową i promowało przyszłą działalność na stoiskach pełnych plakatów, ulotek, gadżetów, map oraz konkursów dla uczestników Targów, w których można było wygrać książki, czasopisma naukowe, a także smakołyki z różnych regionów świata. Część Kół przygotowała specjalne prezentacje lub debaty, w których uczestniczyli członkowie, a niekiedy i opiekunowie Kół, a największą popularnością cieszył się panel ‘polityka’, w którym Koło Nauk Politycznych debatowało na temat realiów politycznych popularnego serialu House of Cards. Natomiast osoby zainteresowane kulturą dalekowschodnią mogli dowiedzieć się, jak się pisze ich imię i nazwisko w języku chińskim lub koreańskim. Duże poruszenie wywołało pojawienie się członków Association of International and Area Studies w tradycyjnych strojach reprezentujących różne kontynenty i kultury. Promowali oni II edycję Model United Nations, która jest organizowana przez studentów IRAS w dniach 24-26 marca br.

Nie ma wątpliwości, że Targi Kół Naukowych to znakomity pomysł na promocję aktywnych naukowo studentów z różnych Wydziałów i kierunków studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i dobrze stało się, że WSMiP był tak licznie reprezentowany. Wydaje się, że wtorkowe wydarzenie to tylko preludium do jeszcze aktywniejszego zaangażowania naukowego studentów, co z pewnością nastąpi w dniu 26 kwietnia, gdy na naszym Wydziale odbędzie się I Dzień Kół Naukowych. Wydarzenie to będzie okazją do zaprezentowania dorobku szesnastu Kół funkcjonujących w naszej jednostce. Już teraz wszystkich studentów i pracowników serdecznie zapraszamy!

Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Data publikacji: 08.03.2017
Osoba publikująca: Patrycja Niedźwiedzka