Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki - nowa publikacja

Kto finansuje kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych, jaki jest realny wpływ pieniądza na kształtowanie polityki? O tym w najnowszej publikacji dra hab Pawła Laidlera, prof. UJ oraz dra Macieja Turka.

(...) Książka przedstawiona przez Pawła Laidlera i Macieja Turka wypełnia istotną lukę w polskiej fachowej literaturze przedmiotu, która do tej pory pomijała wiele kwestii, w tym zagadnienia finansowania wyborów i kampanii wyborczej. (...) Dwójka krakowskich amerykanistów przedstawiła, po raz kolejny zresztą, pracę niezwykle oryginalną, ciekawą i pod każdym względem wartościową, zasługującą na opublikowanie, ze względu na niezwykle ważny temat, ale przede wszystkim jej poziom merytoryczny."

Z recenzji dra hab. Jarosława Szymanka, prof. UW

Zapraszamy do lektury!

Data opublikowania: 14.03.2017
Osoba publikująca: Patrycja Niedźwiedzka