Nabór wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową (DUN - Działalność Upowszechniającą Naukę).

Kraków, 19 kwietnia 2017

 

 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy jednostek WSMiP,
Szanowny Pan Kierownik Katedry Ukrainoznawstwa,

 

 

uprzejmie proszę o poinformowanie tych Pracowników w Państwa jednostkach, którzy ukończyli 35. rok życia, że do dnia 15 maja br. można składać do dziekanatu, na ręce p. mgr Małgorzaty Jasek, wnioski o przyznanie dotacji na działalność statutową (tzw. DUN, czyli Działalność Upowszechniająca Naukę).

Zasady podziału ww. dotacji zawarte zostały w Zarządzeniu nr 30 Rektora UJ z dn. 28 marca 2011 roku, par. 1 ust.:
http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/2379271/zarz_30_2011.pdf

 

 

Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Andrzej Porębski
Prodziekan ds. finansowych i inwestycji

 

Formularz wniosku

Data opublikowania: 20.04.2017
Osoba publikująca: Patrycja Niedźwiedzka