Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla młodych pracowników naukowych do 35. roku życia

Kraków, 19.04.2017

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniach 24 kwietnia - 15 maja 2017 roku można składać w dziekanacie WSMiP (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pok. 43, p. mgr Małgorzata JASEK) wnioski o przyznanie dotacji dla młodych pracowników naukowych do 35. roku życia.

Wnioski należy składać zgodnie z zasadami podziału dotacji na załączonym formularzu wraz z ankietą działalności naukowej w latach zatrudnienia na UJ w podziale na liczbę tych lat. Formularz różni się nieznacznie od ankiety składanej do oceny okresowej.
Regulamin przyznawania ww dotacji, formularz wniosku oraz formularz dorobku pracownika ubiegającego się o dotację dostępne są także na stronie: http://www.wsmip.uj.edu.pl/dotacje-statutowe-dla-mlodych-badaczy
Wniosek powinien być podpisany przez aplikującego oraz dyrektora instytutu bądź kierownika samodzielnej katedry.
Wnioski niekompletne bądź nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przekazaniu środków przez MNiSW.

 

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Porębski
prodziekan WSMiP ds finansowych i inwestycji

Data opublikowania: 21.04.2017
Osoba publikująca: Patrycja Niedźwiedzka