Instytut Europeistyki UJ otrzymał finansowanie z Komisji Europejskiej na trzy programy konsorcyjnych studiów magisterskich - Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Miło nam poinformować, że trzy z naszych międzynarodowych, anglojęzycznych programów studiów magisterskich prowadzonych w Instytucie Europeistyki UJ, zostały wybrane w prestiżowym konkursie na finansowanie Erasmus Mundus Joint Master Degrees ogłoszonym przez Komisję Europejską (konkurs numer: EAC/A03/2016 2017_EMJMD)

Oto i one:

Studia o Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji i Eurazji (Central and East European, Russian and Eurasian Studies - CEERES). Studia prowadzone są przez interdyscyplinarne konsorcjum uniwersytetów z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, zajmujących się problematyką  regionalną i europejską, oraz badających specyfikę szeroko pojętego obszaru Eurazji. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie:  http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/centraleasteuropeanrussianeurasianstudies/

Euroculture: polityka, społeczeństwo i kultura w kontekście globalnym (Euroculture: Politics, Society and Culture in a Global Context). Flagowy program konsorcyjny typu Erasmus Mundus Joint Master Degree, łączący osiem uniwersytetów europejskich i cztery spoza Europy.  Tworzą one dynamiczne konsorcjum zajmujące się  w innowacyjny i interdyscyplinarny sposób problematyką aktualnych spraw europejskich. Więcej szczegółów można znaleźć na: www.euroculturekrakow.com

Europejska polityka i społeczeństwo: wspólne studia magisterskie imienia Vaclava Havla (European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme - EPS). Studia te prowadzone są przez konsorcjum zbudowane dzięki wieloletniej współpracy czterech wiodących uczelni europejskich w ramach sieci Europaeum, a ich celem jest między innymi przygotowanie studentów do pracy w instytucjach europejskich i międzynarodowych. Więcej szczegółów można znaleźć na:  : http://www.ces.uj.edu.pl/european-politics-and-society-eps-vaclav-havel-joint-master-programme

Data opublikowania: 12.07.2017
Osoba publikująca: Patrycja Niedźwiedzka