Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Double degree z Uniwersytetem w Padwie – składanie aplikacji

Do dnia 29 września u Pani mgr Doroty Krętkowskiej w sekretariacie IE, można składać aplikacje na udział w magisterskim programie double degree Kraków-Padwa.

Do dnia 29 września u Pani mgr Doroty Krętkowskiej w sekretariacie IE, można składać aplikacje na udział w magisterskim programie double degree Kraków-Padwa.

Aplikacje powinny zawierać: 1) krótkie CV, 2) list motywacyjny do podjęcia studiów w ramach programu double degree, 3) kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z wyszczególnieniem średniej ze studiów, 4) ewentualnie certyfikaty poświadczające znajomość języka włoskiego i angielskiego, 4) 3 zdjęcia paszportowe, 6) uwierzytelnioną kopię strony paszportu ze zdjęciem (obowiązuje wyłącznie studentów nieposiadających polskiego obywatelstwa).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się na początku października.
Serdecznie pozdrawiam
Dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas
Koordynator programu

Polecamy również
Godziny dziekańskie w dniu 31 października 2017 roku
Bezpieczny student
Dyżury Dziekana prof. dr hab. Zdzisława Macha zostają odwołane w dniach 18, 24 i 25 października
Idee jagiellońskie wobec wyzwań współczesności