Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Double degree z Uniwersytetem w Padwie – składanie aplikacji

Do dnia 29 września u Pani mgr Doroty Krętkowskiej w sekretariacie IE, można składać aplikacje na udział w magisterskim programie double degree Kraków-Padwa.

Do dnia 29 września u Pani mgr Doroty Krętkowskiej w sekretariacie IE, można składać aplikacje na udział w magisterskim programie double degree Kraków-Padwa.

Aplikacje powinny zawierać: 1) krótkie CV, 2) list motywacyjny do podjęcia studiów w ramach programu double degree, 3) kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z wyszczególnieniem średniej ze studiów, 4) ewentualnie certyfikaty poświadczające znajomość języka włoskiego i angielskiego, 4) 3 zdjęcia paszportowe, 6) uwierzytelnioną kopię strony paszportu ze zdjęciem (obowiązuje wyłącznie studentów nieposiadających polskiego obywatelstwa).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się na początku października.
Serdecznie pozdrawiam
Dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas
Koordynator programu

Polecamy również
Efektem projektu „Odkrywcy dziedzictwa lokalnego” jest publikacja w redakcji dr Kingi Anny Gajdy.
Applications are invited for WORKSHOP organised by the Europaeum in Geneva
New Directions in American Foreign Policy after the 2016 Presidential Election – nagranie wykładu prof. Petera J. Katzensteina z Cornell University
O powrocie do zimnej wojny w relacjach USA i Rosji – dr Tomasz Pugacewicz dla Onet.pl