Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Double degree z Uniwersytetem w Padwie – składanie aplikacji

Do dnia 29 września u Pani mgr Doroty Krętkowskiej w sekretariacie IE, można składać aplikacje na udział w magisterskim programie double degree Kraków-Padwa.

Do dnia 29 września u Pani mgr Doroty Krętkowskiej w sekretariacie IE, można składać aplikacje na udział w magisterskim programie double degree Kraków-Padwa.

Aplikacje powinny zawierać: 1) krótkie CV, 2) list motywacyjny do podjęcia studiów w ramach programu double degree, 3) kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z wyszczególnieniem średniej ze studiów, 4) ewentualnie certyfikaty poświadczające znajomość języka włoskiego i angielskiego, 4) 3 zdjęcia paszportowe, 6) uwierzytelnioną kopię strony paszportu ze zdjęciem (obowiązuje wyłącznie studentów nieposiadających polskiego obywatelstwa).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się na początku października.
Serdecznie pozdrawiam
Dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas
Koordynator programu

Polecamy również
Zasady kreatywnej komunikacji, od pomysłu, grupy docelowej po dobór narzędzi
Wojna w Donbasie we wspólczesnym kinie i literaturze
Student Instytutu Europeistyki UJ zdobył pracę dzięki udziałowi w projekcie Inter Polit Leader – przeczytaj wypowiedź p. Mateusza Reszki
Nagroda dla dr. hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ za najlepszą publikację naukową o tematyce afrykanistycznej