Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza III: innowacje i relacje z otoczeniem”.

   

 

9 października 2017 roku na Wydziale „Artes Liberales" UW odbyło się uroczyste otwarcie programu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza III: innowacje i relacje z otoczeniem”. Poprzednie fazy projektu były realizowane przez Wydział „Artes Liberales” UW w latach akademickich 2014/2015 oraz 2015/2016. Po raz pierwszy program jest realizowany wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński – III fazę projektu realizują Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod honorowym patronatem Fundacji Rektorów Polskich. Program otworzył Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Maciej Duszczyk. Wykład inauguracyjny pt. „Proces legislacyjny w świetle doświadczeń organów przedstawicielskich środowiska akademickiego w Polsce” wygłosił prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” ma na celu przeszkolenie grupy osób, które będą w stanie pomóc w transferze technologii i implementacji innowacyjnego, europejskiego know how w ukraińskiej praktyce edukacyjnej.

Komisja Kwalifikacyjna programu otrzymała 145 aplikacji, które wpłynęły ze wszystkich obwodów Ukrainy. Kandydaci III fazy programu reprezentują rozmaite departamenty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ukrainy, wszystkie rodzaje uczelni i ośrodków edukacyjnych - zarówno największe uniwersytety Ukrainy, jak i uczelnie regionalne, a także wyższe szkoły pedagogiczne i agrarne. Aby zakwalifikować się do projektu kandydat/-tka musiał/-a zdobyć ponad 80% maksymalnej liczby punktów. Oznaczało to, że w pierwszej grupie projektu (grupa E) liczba kandydatów to 3,3 osoby/miejsce, a w drugiej (grupa F) 2,5 osoby/miejsce. W wyniku konkursu zakwalifikowano 50 uczestników – 25 osób zaproszono do udziału w projekcie w październiku i 25 osób – w listopadzie. Projekt „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza III: innowacje i relacje z otoczeniem” jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Program

Polecamy również
Dr Krzysztof Strzałka mianowany ambasadorem RP w Republice Słowackiej.
Od 9.07 do 31.07 dyżury Pani Prodziekan ds. nauki zostają odwołane
Debata WSMiP
Relacja z konferencji "Rozbieżność czy wspólnota interesów? Relacje Polski i Niemiec w UE"