Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego rola w przemianach malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej - nowa publikacja z opracowaniem pracownika naszego Wydziału

Autor: Mieczysław Gębarowicz

Opracowanie, wstęp i posłowie: Agnieszka Gronek

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego rola w przemianach malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej.
  • w języku angielskim: The oldest iconostasis in the Wallachian Church in Lviv : history of the monument and its role in the transformation of painting Orthodox and Ukrainian art.

Nazwa wydawnictwa: Ossolineum

Miejsce i data wydania: Wrocław 2016

Ilość stron: 326

Ilość arkuszy wydawniczych: 20

Numer ISBN/ISSN: 978-83-65588-07-4

Seria: OSSO WCZORAJ I DZIŚ

Słowa kluczowe:

  • w języku polskim: sztuka, kultura, cerkiew, prawosławie, Lwów;
  • w języku angielskim: art, culture, church, orthodoxy, Lviv.

Opis publikacji:

Wśród dokumentów, które po śmierci profesora Mieczysława Gębarowicza trafiły do zbiorów Ossolineum we Wrocławiu, znalazł się pochodzący z lat 50. rękopis niewydanej książki. Na ponad czterystu pożółkłych, często sklejanych z kawałków kartach ten wybitny badacz przeprowadził dokładną analizę historyczną, ikonograficzną i stylistyczną jednego z najlepszych dzieł sztuki ruskiej. Opisany przez Gębarowicza ikonostas jest znakomitym przykładem wysokiego poziomu lwowskiego snycerstwa i malarstwa w XVII wieku. Dzieło wyznaczyło granicę między tradycją średniowieczną a nowożytną w sztuce cerkiewnej dawnej Rzeczypospolitej i stało się wzorem, do którego w następnych dziesięcioleciach nawiązywali najlepsi artyści ruscy.

Publikacja tej książki to znaczący krok ku poznaniu całego dorobku naukowego wybitnego humanisty, jakim był Mieczysław Gębarowicz. To także istotny wkład w scalenie dziedzictwa polskich naukowców pracujących po drugiej wojnie światowej poza granicami kraju.