Przewody doktorskie - kliknij element z listy aby rozwinąć

» Katarzyna Górska

Tytuł:

Zmiany w tożsamości kulturowej migrantów w Limie – studium przypadku osiedla Nuevo Pachacutec

Streszczenia:

Promotor:

dr hab. Andrzej Krzanowski

Recenzenci i recenzje:

 • prof. dr hab. Mirosława Czerny - recenzja
   
 • prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński - recenzja.

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu: 17 marca 2015 r.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 19 stycznia 2016 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5 września 2016 r.

Nadanie stopnia naukowego doktora: 13 września 2016 r.

» Jakub Kościółek

Tytuł:

Kulturowe uwarunkowania polityki Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec ludobójstwa w Afryce

Streszczenia:

Promotor:

dr hab. Wawrzyniec Nazwisko prof. UJ

Recenzenci i recenzje:

 • dr hab. Bohdan Szklarski prof. UW - recenzja
   
 • dr hab. Krzysztof Trzciński prof. PAN - recenzja.

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu: 17 czerwca 2014 r.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 13 grudnia 2016 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5 czerwca 2017 r.

Nadanie stopnia naukowego doktora:

» Joanna Kulpińska

Tytuł:

Wzory zamorskich migracji wiejskich. Ciągłość i zmiana zachowań migracyjnych na przestrzeni stulecia (pocz. XX wieku – pocz. XXI wieku), na przykładzie podkarpackiej Babicy

Streszczenie:

Promotor:

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

Recenzenci i recenzje:

 • prof. dr hab. Grzegorz Babiński – recenzja;
   
 • dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM – recenzja.

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu: 17 czerwca 2014 r.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 15 grudnia 2015 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5 września 2016 r.

Nadanie stopnia naukowego doktora: 13 września 2016 r.

» Maciej Pletnia

Tytuł:

Kulturowy wymiar pamięci zbiorowej o Wojnie na Pacyfiku we współczesnym społeczeństwie japońskim

Streszczenie:

Promotor:

dr. hab Leszek Korporowicz

Recenzenci i recenzje:

 • Prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz – recenzja;
 • Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – recenzja.

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu: 17 czerwca 2014 r.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 15 września 2015 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25 października 2016 r.

Nadanie stopnia naukowego doktora:

» Klaudia Wilk-Mhagama

Tytuł:

"Aktywność organizacji wyznaniowych i ich wpływ na zmiany polityczne, społeczne i kulturowe w Tanzanii"

Streszczenia:

 • Streszczenie rozprawy: wersja polska
   
 • Streszczenie rozprawy (summary): English version

Promotor:

Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Recenzje:

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 17.06.2016 r.

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 19.12.2015 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 12.04.2016 r. (zawiadomienie)

Nadanie stopnia naukowego doktora: 19.04.2016 r.

Zobacz również

10 kierunków studiów w języku polskim
Studia w języku rosyjskim i ukraińskim
8 kierunków studiów w języku angielskim