Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Rekrutacja na studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, jak i na całym Uniwersytecie, odbywa się w ramach Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oferuje bogaty wybór kierunków studiów, specjalności i specjalizacji.

Poniżej zaprezentowano ofertę dydaktyczną Wydziału w podziale na studia w języku:

  • polskim (I, II, III stopnia oraz podyplomowe),
  • angielskim (Undergraduate and Masters Programmes, Undergraduate Courses),
  • rosyjskim (I stopnia),
  • ukraińskim (I stopnia).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybierz typ studiów - kliknij element z listy aby rozwinąć

Studia w języku polskim (I i II stopnia)

Ameryka Północna (na studiach drugiego stopnia)< /p>

Ameryka Łacińska (na studiach drugiego stopnia)

europeistyka (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

niemcoznawstwo (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

dziedzictwo kulturowe Europy i jego ochrona (na studiach pierwszego stopnia)

wiedza o Holokauście i totalitaryzmach (na studiach drugiego stopnia)

  • kulturoznawstwo - specjalność: 

kulturoznawstwo międzynarodowe – studia pierwszego i drugiego stopnia

rosjoznawstwo – studia pierwszego i drugiego stopnia

ukrainoznawstwo – studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia Polsko-Ukraińskie. Pogranicze i Sąsiedztwo w Europie - studia pierwszego stopnia

doradztwo polityczne (na studiach pierwszego stopnia)

dziennikarstwo polityczne (na studiach drugiego stopnia)

instytucje i zarządzanie polityką (na studiach drugiego stopnia)

transformacje polityczne i ustrojowe (na studiach drugiego stopnia)

polityki publiczne (na studiach drugiego stopnia)

komunikacja międzykulturowa (na studiach pierwszego stopnia)

mediacje i praca z mniejszościami (na studiach pierwszego stopnia)

relacje międzykulturowe w turystyce (na studiach drugiego stopnia)

kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych (na studiach drugiego stopnia)​

bezpieczeństwo narodowe (na studiach pierwszego stopnia)

dyplomacja współczesna (na studiach pierwszego stopnia)

integracja europejska (na studiach pierwszego stopnia)

studia strategiczne (na studiach drugiego stopnia)

studia nad rozwojem (na studiach drugiego stopnia)

studia bliskowschodnie (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

studia dalekowschodnie (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

Studia w języku polskim (III stopnia, doktoranckie)

Studia w języku polskim (podyplomowe)

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Instytut Europeistyki UJ:

Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ:

Studia w języku angielskim

Undergraduate programmes: 

Masters Programmes:

Studia w języku rosyjskim

Уникальное, междисциплинарное обучение - полностью на русском языке.

Думай глобально - присоединяйся к нам!

Международные отношения и регионоведение - это междисциплинарное обучение первого уровня (бакалавриат), позволяющее на международный и сравнительный подход к тематике, касающейся как всей современной международной системы, так и отдельных регионов мира.

Наша миссия состоит в том, чтобы научить творчески и аналитически мыслить о сложных глобальных проблемах, а также оснастить каждого студента языковыми навыками, необходимыми для полного понимания меняющегося мира.

Это обучение дает прочную основу, необходимую для изучения международных вопросов, и является отличной возможностью специализироваться по проблематике данного региона или данной проблематики.

Специализации:

Studia w języku ukraińskim