Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Dziekana

Nagroda Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ jest przyznawana autorom najlepszych prac magisterskich i licencjackich przygotowanych w ramach wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

Regulamin przewiduje przyznanie po 5 nagród dla najlepszych prac licencjackich i najlepszych prac magisterskich, a wniosek może złożyć zarówno promotor pracy, jak i jej recenzent. Wybór najlepszych prac dyplomowych dokonywany jest na podstawie takich kryteriów jak: nowatorski charakter pracy, metodologiczna, kompozycyjna, stylistyczna i językowa poprawność pracy, dobór i wykorzystanie źródeł, strona formalna pracy.

Laureaci nagród będą uhonorowaniu podczas listopadowego posiedzenia Rady Wydziału.

Regulamin

Regulamin nagrody Dziekana WSMiP UJ na najlepszą pracę dyplomową

Osoby nagrodzone w latach poprzednich

Osoby nagrodzone w roku akademickim 2015/2016

 • mgr Monika Burtyn - stosunki międzynarodowe, specjalność studia strategiczne
 • mgr Natan Szymula - bezpieczeństwo narodowe
 • mgr Anna Głowacka - studia azjatyckie, specjalność studia dalekowschodnie
 • mgr Izabela Świerkot - amerykanistyka, sp. Ameryka Północna      

Osoby nagrodzone w roku akademickim 2014/2015

 • mgr Katarzyna Jaworska - kulturoznawstwo, sp. studia blisko- i dalekowschodnie
 • mgr Kamil Nowak - Studia azjatyckie, sp. Studia dalekowschodnie
 • mgr Magdalena Lisińska - amerykanistyka, sp. Ameryka Łacińska                          

Osoby nagrodzone w roku 2014

 • mgr Piotr Sawczyński - kierunek politologia, 
 • mgr Magdalena Lisińska - kierunek stosunki międzynarodowe,
 • mgr Tymoteusz Łaszcz - kierunek kulturoznawstwo, specjalność studia bliskowschodnie
 • mgr Agnieszka Nowak - kierunek amerykanistyka, specjalność Ameryka Północna

Osoby nagrodzone w roku 2013

 • mgr Anna Kasprzycka - kierunek kulturoznawstwo, specjalność rosjoznawstwo
 • mgr Sonia Horonziak - kierunek politologia
 • mgr Radosław Niedzielski - kierunek stosunki międzynarodowe
 • mgr Joanna Skłodowska - kierunek kulturoznawstwo, specjalność latynoamerykanistyka

Osoby nagrodzone w roku 2012

 • mgr Olga Adamczyk - kierunek politologia
 • mgr Marek Liszka - kierunek kulturoznawstwo, specjalność amerykanistyka
 • mgr Wojciech Zakrzewski - kierunek stosunki międzynarodowe