Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Dziekana

Nagroda Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ jest przyznawana od roku 2012 autorom najlepszych prac magisterskich przygotowanych w ramach wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

Nagradzana jest jedna praca na danym kierunku (amerykanistka, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, studia azjatyckie).

Nagradzane są prace nowatorskie, erudycyjne, oparte na doskonałej znajomości literatury przedmiotu - w tym - obcojęzycznej.

Kandydatury do nagród zgłaszają promotorzy. Decyzje o nominacji do nagrody podejmuje Komisja złożona z samodzielnych pracowników naukowych, reprezentujących wszystkie jednostki Wydziału, pod przewodnictwem prodziekana ds. dydaktycznych.

Nagrody wręczane są corocznie w czasie uroczystego zakończenia studiów magisterskich i promocji absolwentów.

Regulamin

Regulamin nagrody Dziekana WSMiP UJ na najlepszą pracę dyplomową

Osoby nagrodzone w latach poprzednich

Osoby nagrodzone w roku akademickim 2015/2016

 • mgr Monika Burtyn - stosunki międzynarodowe, specjalność studia strategiczne
 • mgr Natan Szymula - bezpieczeństwo narodowe
 • mgr Anna Głowacka - studia azjatyckie, specjalność studia dalekowschodnie
 • mgr Izabela Świerkot - amerykanistyka, sp. Ameryka Północna      

Osoby nagrodzone w roku akademickim 2014/2015

 • mgr Katarzyna Jaworska - kulturoznawstwo, sp. studia blisko- i dalekowschodnie
 • mgr Kamil Nowak - Studia azjatyckie, sp. Studia dalekowschodnie
 • mgr Magdalena Lisińska - amerykanistyka, sp. Ameryka Łacińska                          

Osoby nagrodzone w roku 2014

 • mgr Piotr Sawczyński - kierunek politologia, 
 • mgr Magdalena Lisińska - kierunek stosunki międzynarodowe,
 • mgr Tymoteusz Łaszcz - kierunek kulturoznawstwo, specjalność studia bliskowschodnie
 • mgr Agnieszka Nowak - kierunek amerykanistyka, specjalność Ameryka Północna

Osoby nagrodzone w roku 2013

 • mgr Anna Kasprzycka - kierunek kulturoznawstwo, specjalność rosjoznawstwo
 • mgr Sonia Horonziak - kierunek politologia
 • mgr Radosław Niedzielski - kierunek stosunki międzynarodowe
 • mgr Joanna Skłodowska - kierunek kulturoznawstwo, specjalność latynoamerykanistyka

Osoby nagrodzone w roku 2012

 • mgr Olga Adamczyk - kierunek politologia
 • mgr Marek Liszka - kierunek kulturoznawstwo, specjalność amerykanistyka
 • mgr Wojciech Zakrzewski - kierunek stosunki międzynarodowe