Uniwersytet Jagielloński przywiązuje wagę do jakości prowadzonych studiów, dlatego też od wielu lat realizowane są badania losów absolwentów naszej uczelni.

Wyniki badania za rok 2014/15 wskazują, że Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ znajduje się wśród tych, które mają najwyższy odsetek absolwentów podejmujących pracę w przeciągu sześciu miesięcy od ukończenia studiów (84% po studiach magisterskich i 55% po studiach licencjackich).

Badania losów absolwentów pokazują także, że nasi byli studenci pracują głównie w takich branżach jak:

  • finanse/bankowość/doradztwo,
     
  • edukacja/szkolenia/badania i rozwój oraz
     
  • administracja publiczna/samorządowa.