Uniwersytet Jagielloński przywiązuje wagę do jakości prowadzonych studiów, dlatego też od wielu lat realizowane są badania losów absolwentów naszej uczelni.

Wyniki jednego z najnowszych badań* wskazują, że Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ znajduje się wśród tych, które mają najwyższy odsetek absolwentów podejmujących pracę w przeciągu sześciu miesięcy od ukończenia studiów (82%).

Zgodnie z tymi samymi badaniami, 69% naszych absolwentów pracuje i nie kontynuuje nauki, 13% pracuje i kontynuuje naukę, zaś kolejne 7% tylko kontynuuje naukę.

Badania losów absolwentów pokazują także, że nasi byli studenci pracują głównie w takich branżach jak:

  • finanse/bankowość/doradztwo,
     
  • edukacja/szkolenia/badania i rozwój oraz
     
  • administracja publiczna/samorządowa.

* Badanie dotyczyło losów absolwentów studiów magisterskich z rocznika 2012/2013 i zostało przeprowadzone od czerwca 2013 r. do czerwca 2014 r. Spośród ponad 500 absolwentów naszego Wydziału 44% osób wyraziło zgodę na objęcie badaniem.

Zobacz również

10 kierunków studiów w języku polskim
Studia w języku rosyjskim i ukraińskim
8 kierunków studiów w języku angielskim