Nagroda Dziekana

Nagroda Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ jest przyznawana od roku 2012 autorom najlepszych prac magisterskich przygotowanych w ramach wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

Nagradzana jest jedna praca na danym kierunku (amerykanistka, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, studia azjatyckie).

Nagradzane są prace nowatorskie, erudycyjne, oparte na doskonałej znajomości literatury przedmiotu - w tym - obcojęzycznej.

Kandydatury do nagród zgłaszają promotorzy. Decyzje o nominacji do nagrody podejmuje Komisja złożona z samodzielnych pracowników naukowych, reprezentujących wszystkie jednostki Wydziału, pod przewodnictwem prodziekana ds. dydaktycznych.

Nagrody wręczane są corocznie w czasie uroczystego zakończenia studiów magisterskich i promocji absolwentów.

Regulamin

Osoby nagrodzone w latach poprzednich

 • Osoby nagrodzone w roku 2012
   
 • mgr Olga Adamczyk - kierunek politologia
 • mgr Marek Liszka – kierunek kulturoznawstwo, specjalność amerykanistyka
 • mgr Wojciech Zakrzewski -  kierunek stosunki międzynarodowe
 • Osoby nagrodzone w roku 2013
   
 • mgr Anna Kasprzycka – kierunek kulturoznawstwo, specjalność rosjoznawstwo
 • mgr Sonia Horonziak – kierunek politologia
 • mgr Radosław Niedzielski – kierunek stosunki międzynarodowe
 • mgr Joanna Skłodowska – kierunek kulturoznawstwo, specjalność latynoamerykanistyka
 • Osoby nagrodzone w roku 2014
 • mgr Piotr Sawczyński - kierunek politologia, 
 • mgr Magdalena Lisińska - kierunek stosunki międzynarodowe,
 • mgr Tymoteusz Łaszcz - kierunek kulturoznawstwo, specjalność studia bliskowschodnie
 • mgr Agnieszka Nowak - kierunek amerykanistyka, specjalność Ameryka Północna

Zobacz również

10 kierunków studiów w języku polskim
Studia w języku rosyjskim i ukraińskim
8 kierunków studiów w języku angielskim