Nagrody i wyróżnienia

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2015

 

Certyfikat Jakości Kształcenia

  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został w 2012 r. zaliczony do grona najlepszych w Europie jednostek prowadzących studia w kategorii nauki o polityce (Political Science) wg rankingu doskonałości (Excellence Ranking) Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (The Centre for Higher Education Development, CHE).

CHE Ranking

Zobacz również

10 kierunków studiów w języku polskim
Studia w języku rosyjskim i ukraińskim
8 kierunków studiów w języku angielskim