Nagrody i wyróżnienia

 

  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został w 2012 r. zaliczony do grona najlepszych w Europie jednostek prowadzących studia w kategorii nauki o polityce (Political Science) wg rankingu doskonałości (Excellence Ranking) Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (The Centre for Higher Education Development, CHE).