Periodyki

Czasopisma wydawane przez Wydział lub jego jednostki organizacyjne

Czasopisma współredagowane przez pracowników naukowych Wydziału

  • "Dve domovini/Two Homelands" (prof. Adam Walaszek z IAISP UJ w ramach Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, The Institute for Slovenian Emigration Studies)
     
  • "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" (pracownicy naukowi IAiSP UJ w ramach Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN
     
  • Slavia Orientalis" (pracownicy naukowi IRiEW UJ w ramach Komitetu Słowianoznawstwa PAN)

Czasopisma studentów i absolwentów Wydziału

Zobacz również

10 kierunków studiów w języku polskim
Studia w języku rosyjskim i ukraińskim
8 kierunków studiów w języku angielskim