Politeja. Pismo WSMiP UJ

"Politeja" to czasopismo wydawane przez nasz Wydział, poświęcone zagadnieniom pozostającym w obrębie zainteresowań naukowo-badawczych jego pracowników.

 

Zapraszamy na nową stronę Politei, na której znajduje się więcej informacji na temat pisma!