Politeja. Pismo WSMiP UJ

"Politeja" to czasopismo wydawane przez nasz Wydział, poświęcone zagadnieniom pozostającym w obrębie zainteresowań naukowo-badawczych jego pracowników.

 

Zapraszamy na nową stronę Politei, na której znajduje się więcej informacji na temat pisma!

Zobacz również

10 kierunków studiów w języku polskim
Studia w języku rosyjskim i ukraińskim
8 kierunków studiów w języku angielskim