Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym na studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, jak i na całym Uniwersytecie, można znaleźć na stronie internetowej poświęconej rekrutacji na studia.

Na stronie poświęconej rekrutacji na studia można znaleźć informacje o:

 • ogólnych warunkach rekrutacji w UJ,
   
 • obliczaniu wyniku,
   
 • opłatach,
   
 • wymaganych dokumentach,
   
 • wpisach na studia,
   
 • rekrutacji cudzoziemców.

Zobacz również

10 kierunków studiów w języku polskim
Studia w języku rosyjskim i ukraińskim
8 kierunków studiów w języku angielskim