Rada Wydziału

W skład Rady Wydziału, zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.), wchodzą samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni na Wydziale oraz wybrani przedstawiciele: młodszych pracowników nauki, pracowników administracji, studentów i doktorantów.

Członkowie Rady, stan na 13 stycznia 2017 r.:

I.    Profesorowie zwyczajni Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Marek Bankowicz

prof. dr hab. Ryszard Kantor

ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak

prof. dr hab. Zdzisław Mach

prof. dr hab. Jacek Majchrowski

prof. dr hab. Andrzej Mania

prof. dr hab. Włodzimierz Mokry

prof. dr hab. Tadeusz Paleczny

prof. dr hab. Jacek Purchla

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński

prof. dr hab. Adam Walaszek

prof. dr hab. Janusz Węc

  1.  

II.    Profesorowie nadzwyczajni UJ posiadający tytuł naukowy profesora

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

prof. dr hab. Michał Chorośnicki

prof. dr hab. Janusz Cisek

prof. dr hab. Joachim Diec

prof. dr hab. Katarzyna Duda

prof. dr hab. Adam Jelonek

prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus

prof. dr hab. Hubert Królikowski

prof. dr hab. Lidia Liburska

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

prof. dr hab. Anna Reczyńska

prof. dr hab. Witold Stankowski

prof. dr hab. Barbara Stoczewska

III.    Profesorowie nadzwyczajni UJ ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

dr hab. Piotr Biliński prof. UJ

dr hab. Anna Citkowska-Kimla prof. UJ

dr hab. Artur Gruszczak prof. UJ

dr hab. Piotr Kimla prof. UJ

dr hab. Robert Kłosowicz prof. UJ

dr hab. Wawrzyniec Konarski prof. UJ

dr hab. Paweł Laidler prof. UJ

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves prof. UJ

dr hab. Garry Robson prof. UJ

dr hab. Arkady Rzegocki prof. UJ

dr hab. Paweł Siwiec prof. UJ

dr hab. Krzysztof Szczerski prof. UJ

 

IV.    Doktorzy habilitowani

dr hab. Małgorzata Abassy

dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

dr hab. Monika Banaś

dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska

dr hab. Piotr Borowiec

dr hab. Marek Czajkowski

dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko

dr hab. Renata Czekalska

dr hab. Krystna Daniel

dr hab. Andrzej Dudek

dr hab. Paweł Frankowski

dr hab. Łukasz Gacek

dr hab. Aleksander Głogowski

dr hab. Jerzy Gordziejew

dr hab. Agnieszka Gronek

dr hab. Olgierd Grott

dr hab. Dariusz Juruś

dr hab. Łukasz Kamieński

dr hab. Agnieszka Kastory

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo

dr hab. Jacek Kołodziej

dr hab. Leszek Korporowicz

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł

dr hab. Krzysztof Koźbiał

dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

dr hab. Jan Lencznarowicz

dr hab. Stanisław Łojek

dr hab. Ewa Michna

dr hab. Tomasz Młynarski

dr hab. Dariusz Niedźwiedzki

dr hab. Andrzej Porębski

dr hab. Dymitr Romanowski

dr hab. Dorota Rudnicka-Kassem

dr hab. Radosław Rybkowski

dr hab. Dominik Sieklucki

dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas

dr hab. Grażyna Strnad

dr hab. Monika Ślufińska

dr hab. Ewa Trojnar

dr hab. Przemysław Turek

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

dr hab. Michał Wawrzonek

dr hab. Tomasz Wieciech

dr hab. Łukasz Wordliczek

dr hab. Małgorzata Zachara

 

V. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

  1.  dr Marcin Galent

 

VI. Przedstawiciele młodszych pracowników nauki

dr Wojciech Burek

dr Franciszek Czech 

dr Karol Derwich

dr Marcin Gabryś      

dr Kinga Gajda 

dr Marcin Grabowski    

dr Rafał Kwieciński

dr Aleksandra Matykiewicz-Włodarska

dr Mirosław Natanek

dr Agniszka Nitszke

dr Paweł Ścigaj

dr Magdalena Trzcionka

dr Joanna Wardęga

dr Piotr Waiser

vacat

 

VI.    Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr Sylwia Boryka

mgr Agnieszka Dębska

lic. Monika Duda

mgr Bogusława Dulewska

mgr Małgorzata Jasek

mgr Małgorzata Jasińska

lic. Justyna Pękała

mgr Beata Rapacz-Gawełda

Agnieszka Steczko

 

VII.    Przedstawiciele doktorantów i Samorządu Studentów

mgr Maciej Smółka

mgr Magdalena Lisińska

Anna Ciszek

Barbara Frencer

Karol Gagatko

Wiktoria Gajda

Matylda Gołda

Martyna Grabiec

Daria Jagielska

Marlena Janiszewska

Radosław Januś

Patryk Jeż

Sebastian Kikta

Andrzej Kliś 

Agata Kołodziej

Konrad Mazgaj

Jakub Molenda 

Agnieszka Mytnik

Rafał Nowak 

Krzysztof Plata

Mateusz Popczyk

Joanna Skwarska

Barbara Socha

Dagmara Szczyrba

Agneszka Zimoch

Jan Żywczok