Sprawy dydaktyczne

Dokumenty ogólne 

Dokumenty dotyczące pełnomocnictw 

Pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach związanych z Regulaminem studiów:

  • Prodziekan ds. dydaktycznych;

  • IAiSP UJ: Wicedyrektor ds. dydaktycznych - dr Agnieszka Małek (pełnomocnictwo), Kierownik TransAtlantic Studies – dr hab. Małgorzata Zachara (pełnomocnictwo);

  • IE UJ: Dyrektor Instytutu, Wicedyrektor ds. dydaktycznych - dr Krzysztof Koźbiał ( pełnomocnictwo);

  • INPiSM UJ: Wicedyrektor ds. dydaktycznych – dr Paweł Scigaj (pełnomocnictwo), Kierownik Studiów Niestacjonarnych – dr hab. Olgierd Grott (pełnomocnictwo);

  • IRiEW UJ: Wicedyrektor ds. dydaktycznych – dr Agnieszka Malska-Lustig (pełnomocnictwo);

  • ISM UJ: Wicedyrektor ds. dydaktycznych – dr Franciszek Czech (pełnomocnictwo);

  • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu: Dyrektor Instytutu, Wicedyrektor ds. dydaktycznych – dr Karolina Rak (pełnomocnictwo);

  • Katedra Ukrainoznawstwa: Kierownik Katedry;

  • Kierownik International Relations and Area Studies – dr hab. Dorota Pietrzyk Reeves (pełnomocnictwo).

Dokumenty dotyczące doskonalenia jakości kształcenia 

Zobacz również

10 kierunków studiów w języku polskim
Studia w języku rosyjskim i ukraińskim
8 kierunków studiów w języku angielskim