Studia III stopnia (doktoranckie)

Programy studiów doktoranckich 

Programy studiów doktoranckich realizowanych na WSMiP UJ znajdują się na stronie Studenci > Programy studiów > Studia III stopnia (doktoranckie).

Pomoc materialna

Informacje dla uczestników studiów III stopnia (doktoranckich) o pomocy materialnej na Wydziale można znaleźć na stronie Towarzystwa Doktorantów UJ > Sprawy socjalne.

Koordynatorem ds. pomocy materialnej na Wydziale jest mgr Paweł Mielnik, którego biuro mieści się przy Al. Mickiewicza 3 w pok. 130 (tel.: +48 12 634 20 08), przyjmuje on w dni robocze w godzinach: 09:00-13:00.

Stypendia i sprawozdawczość

Przewody doktorskie

Harmonogramy

Zobacz również

10 kierunków studiów w języku polskim
Studia w języku rosyjskim i ukraińskim
8 kierunków studiów w języku angielskim