Władze dziekańskie

Poniżej prezentujemy skład Władz Dziekańskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w latach 2016-2020 oraz harmonogram przyjmowania stron na dyżurach dziekańskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

Zobacz także skład Władz Dziekańskich od 2001 roku...

Dziekan

prof. dr hab. Zdzisław MACH

prof. dr hab. Zdzisław MACH

 

Pełni dyżur w godzinach:


wtorek: 12.00 – 13.00

środa:   12.00 – 13.00

 

Prodziekan ds. finansowych i inwestycji

dr hab. Andrzej PORĘBSKI

dr hab. Andrzej PORĘBSKI

 

Pełni dyżur w godzinach:


wtorek:    13.00 – 14.00

czwartek: 12.00 – 13.00

 

Prodziekan ds. dydaktycznych

dr hab. Paweł LAIDLER, prof. UJ

dr hab. Paweł LAIDLER, prof. UJ 

 

Pełni dyżur w godzinach:


poniedziałek: 12.00 – 13.00

wtorek:         12.00 – 13.00

czwartek:      12.00  13.00

 

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. Ewa BUJWID-KUREK

prof. dr hab. Ewa BUJWID-KUREK

 

Pełni dyżur w godzinach:


wtorek:    9.00 – 11.00

czwartek: 9.00 – 11.00 

 

Zobacz również

10 kierunków studiów w języku polskim
Studia w języku rosyjskim i ukraińskim
8 kierunków studiów w języku angielskim