Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ prowadzi od lipca 2010 r. współpracę w obszarze wymiany i badań naukowych z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie.

Kalendarium współpracy:

06.04.2010 - Spotkanie Rektorów: prof. Karola Musioła (UJ) i prof. Wojciecha Falkowskiego (PUNO), z udziałem prof. Bogdana Szlachty (Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) oraz dr hab. Arkadego Rzegockiego (WSMiP UJ). Spotkanie dotyczyło przyszłej współpracy UJ i PUNO.

Na zdjęciu od lewej: Prof. Bogdan Szlachta (dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), Prof. Karol Musioł (rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Prof. Wojciech Falkowski (rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie z siedzibą w Londynie), dr hab. Arkady Rzegocki (Pełnomocnik Rektora UJ ds. kontaktów z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie z siedzibą  Londynie).

26.07.2010 – Prof. dr hab. Karol Musioł oraz prof. dr Wojciech Falkowski podpisali MEMORANDUM dotyczące wymiany oraz współpracy naukowej zawarte pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie z siedzibą w Londynie (PUNO). Podpisanie umowy o współpracy nastąpiło podczas uroczystego śniadania profesorskiego w obecności Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych prof. dr hab. Bogdana Szlachty.


Fot. Anna Wojnar. Na zdjęciu od lewej: Prof. Wojciech Falkowski (rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, Prof. Karol Musioł (rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Prof. Bogdan Szlachta (dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ).

14.10.2010 – Inauguracja roku akademickiego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie z siedzibą w Londynie. Wykład inauguracyjny o związkach angielskiej i polskiej myśli politycznej wygłosił Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ prof. dr hab. Bogdan Szlachta. Doktoraty honoris causa otrzymali: prof. dr Stanisław Portalski oraz dr Adam Zamoyski.

Na zdjęciu od lewej: prof. Halina Taborska (prorektor PUNO), prof. Wojciech Falkowski (rektor PUNO), prof. Bogdan Szlachta (Dziekan WSMiP).

14.01.2011 – J.M. Rektor UJ prof. dr hab. Karol Musioł powołał dr hab. Arkadego Rzegockiego na stanowisko Pełnomocnika Rektora UJ ds. kontaktów z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie z siedzibą  Londynie.

09.04.2011 – konferencja organizowana przez PUNO we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim (WSMiP), w przeddzień pierwszej rocznicy tragicznej śmierci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i 94 pozostałych członków delegacji w katastrofie smoleńskiej, poświęcona była „Prezydentom i Rządom Rzeczypospolitej na Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 1939-1990". Konferencja odbyła się w historycznej sali teatralnej „Ogniska Polskiego", 55 Exhibition Road, London SW7 2PN. Więcej...
 

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich naukowców, uczestniczących w konferencji, z Panią Prezydentową Kaczorowską.

27.04.2011 - prof. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Wojciech Falkowski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) podpisali umowę o współpracy w prowadzeniu studiów podyplomowych: Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO. Więcej...

Od prawej: prof. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Falkowski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, dr Maria Hulicka, Kwestor UJ oraz prof. dr hab. Bogdan Szlachta, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. 

Historia PUNO

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie (PUNO) – polski uniwersytet założony w 1939 r. w Paryżu, a od 1949 r. działający w Londynie. Obecnie na Uniwersytecie istnieją trzy wydziały: Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Dowiedz się więcej...

Zobacz również

10 kierunków studiów w języku polskim
Studia w języku rosyjskim i ukraińskim
8 kierunków studiów w języku angielskim