Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że ukazała się publikacja pod redakcją dr. hab. Leszka Korporowicza i dr. Pawła Plichty

Redaktor: Leszek Korporowicz, Paweł Plichta

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego.
  • w języku angielskim: Bridges of Hope. Jagiellonian Inspiration of Intercultural Dialogue.

Nazwa wydawnictwa: Biblioteka Jagiellońska

Miejsce i data wydania: Kraków 2016

Ilość stron: 296

Ilość arkuszy wydawniczych: 18,5

Numer ISBN/ISSN: 978-83-946655-0-0

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38573

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Polska, dziedzictwo kulturowe, Światowe Dni Młodzieży, Jan Paweł II, dialog międzykulturowy, Paweł Włodkowic;
  • w języku angielskim: Krakow, Jagiellonian University, Poland, Cultural Heritage, World Youth Days, John Paul II, Intercultural Dialogue, Pawel Wlodkowic.

Opis publikacji:

Tytułowe MOSTY NADZIEI to sposoby twórczej aplikacji dziedzictwa kulturowego a zatem dorobku przeszłości do współczesności. Mają one na względzie przede wszystkim praktyczny wymiar – nawiązanie dialogu międzykulturowego, uwzględniającego różnice, ale poszukującego wspólnych wartości w celu tworzenia warunków dla lepszej przyszłości.

W budowaniu owych MOSTÓW NADZIEI – jak nazwaliśmy przedsięwzięcie o międzykulturowym wymiarze – nie ma potrzeby wymyślać wszystkiego ab ovo. W przeszłości można przecież odkryć ogromną liczbę pojedynczych osób, wspólnot i wydarzeń, wpisujących się we współczesną koncepcję dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, narodów, religii. Egzemplifikacje te mogą inspirować, zachęcać, a czasami wręcz instruować jak kontynuować współcześnie „dobre praktyki” wypracowane przez wcześniejsze pokolenia.

Publikacja stanowi owoc projektu zatytułowanego „MOSTY NADZIEI. Dziedzictwo kulturowe Krakowa jako animacja dialogu międzykulturowego na przykładzie Światowych Dni Młodzieży 2016”. Przedsięwzięcie mogło dojść do skutku dzięki bardzo pouczającemu dialogowi i współdziałaniu osób związanych z Instytutem Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz działaczy Klubu Jagiellońskiego.

Na książkę składają się studia i szkice osób zaangażowanych w kolejne etapy przedsięwzięcia, którego punktem odniesienia były odbywające się w Krakowie w 2016 roku, Światowe Dni Młodzieży. Spotkanie młodych ludzi, przedstawicieli wielu narodów i kultur z papieżem Franciszkiem, stało się bodźcem do refleksji i badań uwzględniających wielowiekowe tradycje Krakowa jako miejsca szczególnej międzykulturowej interakcji, komunikacji, naznaczonego obecnością inicjatora ŚDM – Jana Pawła II.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2016”.

Więcej o projekcie:

http://www.ism.uj.edu.pl/4034-2/
https://www.facebook.com/mostynadziei/