26.01.2017 dyżur dziekana ds. dydaktycznych zostaje odwołany

W dniu 26 stycznia Pan Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Paweł Laidler prof. UJ, odwołuje swój dyżur.
Data opublikowania: 26.01.2017
Osoba publikująca: Patrycja Niedźwiedzka